Make your own free website on Tripod.com
VALMINI INTERNATIONAL
COLLEGE i SPORTSKE STIPENDIJE - SAD
Home | SREDNJA SKOLA -SAD | COLLEGE i SPORTSKE STIPENDIJE - SAD | SUMMER WORK - SAD | AU PAIR - SAD / VELIKA BRITANIJA | POSAO U INOZEMSTVU, RADNE I ISELJENICKE VIZE | MORE - LJETO 2004.

 
 
PROGRAM

Osnov ovog Programa cini jednogodisnje studiranje na americkim college. Program nudi dvije mogucnosti :
- Studiranje sa boravkom u americkoj obitelji
- Studiranje sa boravkom na college.
Radi se o istoj vrsti college te se moze govoriti o istoj kvaliteti studiranja. Razlike se ocituju u par detalja koji su u daljnjem tekstu obradjeni kao i u jednoj odlucujucoj razlici prilikom boravka u americkoj  obitelji, obitelj bira studenta, a ne student obitelj.
 
STAROST UCESNIKA PROGRAMA
Jednogodisnji studij na college u SAD po ovom Programu namjenjen je mladima koji zapocinju studij ili vec studiraju na nasem sveucilistu u dobi :
 od 18 do 21 godine za studiranje na koledzu sa boravkom u porodici i
 od 18 do 25 godina za studiranje i boravak na college.
 
DOSADASNJI USPJEH U SKOLI
Za potencijalne studente na koledzu u SAD nije odlucujuci dosadasnji uspjeh u prethodnom skolovanju, iako se za zapocimanje studija tj. prve godine trazi minimum dobar uspjeh u prethodne dvije godine skolovanja. U koliko se, pak, nastavlja studiranje tj. natjece za upis na drugu  ili trecu  godinu studija, dotadasnji uspjeh na prethodnim studijima je irelevantan.
 
ZNANJE JEZIKA
Znanje jezika je vazan uvjet za ukljucivanje u ovaj Program. Razumljivo je da se ikakvo ozbiljnije pracenje nastave moze odvijati jedino potpunim razumijevanjem predavanja. Iz tog razloga svaki potencijalni  ucesnik na ovom  Programu mora  imati  rezultat od minimum 450 bodova na TOEFL testu.
Nacin pripreme TOEFL testa, vrijeme  i uvjeti polaganja regulirani su posebnim pravilima o kojima smo spremni da vam damo sve raspolozive podatke.
 
STUDIRANJE
Kao sto je vec navedeno ovaj Program je namjenjen mladima od 18 do 25 godina koji zele i mogu zapoceti ili nastaviti zapoceto studiranje u  SAD. Sve je veci broj  Amerikanaca koji zapocinju svoje studiranje na collegu. Radi pojasnjenja potrebno je istaknuti razliku izmedju  studiranja na college ili university. Zabuna eventualno nastaje zbog ceste upotrebe oba imena za iste skolske ustanove, te cesto izgleda da razlike nema. No ima ih nekoliko i one su formalne i sutinske prirode. Osnovna formalna razlika je u velicini fakulteta. Naime u samom pocetku oni fakulteti koji su imali veci broj studenata su se nazvali univeristy, a oni sa manjim brojem studenata su postali college. No kako su se s vremenom stvari mijenjale doslo je do apsurda da ima i college sa preko 10 000 studenata, tako da ta podijela nije vise ona "prava". Zato smo se posluzili sustinskom razlikom koja podrazumjeva duzinu studiranja. Kada mi u nasem Programu govorimo o college podrazumjevamo da se radi o studiranju na fakultetima koji traju dvije skolske godine i najslicniji su nasim visim skolama. Manji broj studenata, nize cijene studija i ispita te polozeni ispiti koji se mogu  prenjeti  i nastaviti studiji na university, ucinili su da college postane izuzetno zanimljiv. Vazno je istaknuti da polozeni ispiti i zavrsen college dozvoljava u gotovo svim situacijama  nastavak studiranja na university. Nikakvi "diferencijalni ispiti" nisu potrebni.
 
SMJESTAJ U OBITELJI
Kako smo posredno u samom pocetku naznacili, osnova ovog Programa cini smjestaj u americkoj obitelji tijekom studiranja. Pored iznimno nize cijene ovakav smjestaj omogucava bolje  i temeljitije upoznavanje sa domicilnim nacinom zivota i kulturom. Pravilan izbor porodice se smatra odlucujucim faktorom za siguran, prijatan i uspjesan boravak mladih u SAD.  Iako mi sami nemamo nikakvog utjecaja na izbor, dugogodisnje bavljenje ovim poslom nas uvjerava da smo napravili pravi izbor partnera u SAD. Zadovoljni smo cinjenicom da radimo  sa najznacajnijim i najvecim organizacijama koje svoj posao rade izuzetno odgovorno i visoko profesionalno. Svaka Americka obitelj koja je zainteresirana da primi studente na ovakav nas Program, mora zadovoljiti  vise uvjeta i kontrola da potpuno uvjeri nase partnere da ce se prema nasim ucesnicima Programa ponasati u skladu sa trazenim kriterijima. Osnovno je da se nas student prihvaca kao vlastiti clan obitelji. Motivi obitelji su cesto vrlo humani, shvacajuci to kao svoj doprinos medjunarodnom sporazumijevanju, a imaju i dobar osjecaj zbog cinjenica da pomazu mladima da upoznaju zivot u njihovoj zemlji i da nauce njihov jezik. Obitelji koje na ovaj nacin ugoste mlade cine to bez ikakve naknade - potpuno besplatno. Svaka obitelj ocekuje da je ucesnik kojeg  prihvaca osoba koja zna samostalno odlucivati i koja  se korektno vlada u skoli , prati nastavu te je prilagodiva i ima pozitivan pristup, volju i snagu da savlada teskoce i konacno toleranciju i zelju da se ukljuci u obiteljski zivot kao njihov clan. Iako smo istakli ponovo ponavljamo : porodica bira buduceg studenta, a ne obratno.
 
SMJESTAJ NA COLLEGE
Vrsta smjestaja koje ce buduci student koristiti je, kako smo predstavili, odlucujuca razlika u definiranju Programa. Pri izboru ovakvog Programa jasno je da ce se izabrati  college na kojem ce se odvijati cjelokupna aktivnost buduceg studenta : boravak i studij. Potrebno je istaknuti da kvalitet smjestaja varira zavisno od collega, ali je jasno da je isti na daleko visem nivou od onog sa kojim su se sretali studenti kod nas. Sobe su dvokrevetne sa svim potrebnim sanitarijama.U sastavu zgrada se nalaze restorani koji su mahom zasnovani na sistemu samoposluzivanja. Jasno je da buduci student moze koristiti sve ponudjene sadrzaje college, sportske sale, terene, pozornice,biblioteke, fonoteke.
 
BRIGA O STUDENTIMA
Sistem kontrole i nadzora, briga o studentima je istovjetan sa programom za srednje skole. Kako pri studiranju na college mogu da izaberu dvije opcije tj. studiranje sa boravkom u obitelji i studiranje sa boravkom na college tako se i nadzor nad mladima razlikuje u par sitnica. Naime, u slucaju studiranja sa boravkom u obitelji, pored obitelji koja brine o mladima svaki ucesnik Programa ima svog koordinatora kome se moze obratiti u svako doba dana i noci. Koordinator i sam boravi u neposrednoj blizini obitelji i college. U slucaju studiranja sa boravkom na collegu uloga koordinatora je skoro i vaznija, jer je jedina institucija koja ima zadatak da brani interese studenta. Postoje slucajevi u kojima koordinator ima obvezu da reagira temeljem osobne procjene, a bez obzira na zelju studenta, obitelji ili  college.
 
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
Zdravstveno osiguranje je obvezno za sve zemlje u SAD u kojima nudimo skolovanje prema  nasim Programima. Od zemlje do zemlje mijenjaju se i dijelovi uvjeta, ali se ipak u osnovi svode na isto : studenti moraju biti osigurani, a uvjeti zdravstvenog osiguranja su predmet  ugovora kojeg svaki ucesnik programa potpisuje sa fondacijom iz SAD. Kompletno navedeno zdravstveno osiguranje uracunato je u cijenu programa.
 
STUDIRANJE NA COLLEGE SA BORAVKOM U OBITELJI
Nacin prijavljivanja za studiranje na college u SAD sa boravkom studenata u obitelji odredjen je filozofijom u samom Programu. Naime, kako je ovaj Program baziran na volonterskom smjestaju u americkim obiteljima koje biraju studente, a ne studenti obitelj, proizlazi da je INTERVJU najvazniji dio u procesu prijavljivanja. Tijekom intervjua, koji se posebno zakazuje, pokusavamo da utvrdimo da li ucesnik Programa ima sve potrebne i neophodne kvalitete da bi se bez posebnih teskoca ukljucio na  Program. Posto potencijalni ucesnik Programa treba  imati  status clana obitelji, odlucujuce za ukljucenje na Program  je da ostavi utisak da je osoba koja se moze  prilagoditi, a da pri tom zadrzi svoju osobnost. Popunjenu prijavu saljemo  nasem partneru u SAD nakon cega isti zapocinje sa procesom trazenja obitelji za buduceg studenta. Po nalazenju obitelji osigurava se i coollege na kojem ce se studirati. Uobicajno je da college posalje vlastite prijave koje treba popunjavati uz nasu  pomoc. Po kompletiranju prijave ista se salje u SAD. Podsjecamo jos jednom da pri ovoj varijanti studiranja: obitelj bira studenta, a ne student obitelj, college se bira u zavisnosti od lokacije obitelji.
 
STUDIRANJE NA COLLEGE SA BORAVKOM NA COLLEGE
Posto u ovom slucaju ucesnik Programa tijekom studiranja boravi na samom college proces prijavljivanja je jednostavniji. Zapocinje sa vec spomenutim intervjuom pri cemu se od strane buduceg studenta trazi da preciznije sugerira regiju u kojoj zeli  studirati kao i cijenu koju je spreman platiti. Po popunjavanju prijave ista se prosljedjuje nasem partneru u SAD, nakon  cega isti zapocinje sa procesom pronalazenja odgovarajuceg collega. Po nalazenju collega buduci student pribavlja potrebnu dokumentaciju i ukljucuje se na Program.
 
VIZA
Za sve ucesnike Programa potrebne su vize J - 1 koje traju jednu skolsku godinu. Dobiju se temeljem  potrebne dokumentacije : dio  prikupljamo mi preko nasih partnera tj. obrasce IAP - 66, a dio sam ucesnik Programa.
Vazno je istaknuti da se dokument iz inozemstva salje tek nakon izvrsene konacne uplate. Svaki ucesnik  Programa je obvezan da sam regulira ishodjenje vize naravno uz nasu pomoc. Ukoliko i pored svega ucesnik Programa ne dobije vizu, a sto je diskreciono pravo svake ambasade, nase medjusobne obveze prestaju. Uplaceni iznos se vraca prema uvjetima raskida Ugovora.
 
ODLAZAK
Za odlazak se valja pripremiti u kolovozu; ne prije 10. a ni kasnije od 25. kolovoza. Podrazumjeva se da se sve avio karte obvezno realiziraju kroz nasu Agenciju.
 
POVRATAK
Povratak je planiran u periodu od 10.lipnja do 10.srpnja sljedece godine.
 
UGOVOR
Nase medjusobne odnose na relaciji ucesnik Programa, inozemni partner i nasa Agencija reguliramo kroz dva  Ugovora .
Prvim Ugovorom se reguliraju odnosi , prava  i obveze ucesnika Programa i nase Agencije.
Drugim Ugovorom se reguliraju prava i obveze  ucesnika Programa i inozemnih partnera. U oba  slucaja ugovore za ucesnika Programa potpisuje sam ucesnik Programa, a neki supodpisuju i roditelji.
 
CIJENA
Cijena za jednogodisnje studiranje na college sa boravkom u americkoj porodici iznosi
 
                                            US $ 7500
 
Cijena za jednogodisnje studiranje na college sa boravkom na college krece se u rasponu od
 
                                            US $ 7500 do  US$ 10 500
 
U cijenu su uracunate slijedece usluge:
- izbor odgovarajuce obitelji ili college za boravak ucesnika Programa tijekom skolske godine
- izbor collega i obavljanja svih formalnosti prilikom upisa na isti
- ishodjenje svih dokumenata iz SAD za dobivanje vize
- studiranje jednogodisnje na koledzu - najmanje 12 CREDIT CARDS
- smjestaj i ishrana u porodici ili college tijekom boravka i studiranja
- zdravstveno osiguranje tijekom boravka i studiranja
- skolski udzbenici za sve osnovne predmete tijekom studiranja
- diploma na kraju skolske godine
- nadzor koordinatora tijekom studiranja u slucaju boravka u obitelji
- danonocni servis kao pomoc za rjesavanje svih eventualnih problema tijekom boravka i studiranja
- obvezna pomoc koordinatora kao i naseg partnera prilikom eventualnog nastavka studiranja i upisa na university.
U cijenu nisu uracunate slijedece usluge:
- putni troskovi koji su razliciti i krecu se u iznosu od US$ 700 - 900
- mjesecni dzeparac koji je obvezan i prosjecno iznosi  US$ 100 - 200 
 
UPLATA
Uplata  po ovom Programu se vrsi u vise rata kako slijedi:
- prilikom preuzimanja PRIJAVE     US$ 100
- prilikom predaje popunjene prijave US$ 600
- zakljucno sa 31.ozujka                      US$ 1 500
- zakljucno sa 30.lipnja                        konacna uplata 
 
UVJETI RASKIDA UGOVORA
Svaki od ucesnika Programa ima pravo da u svakom trenutku otkaze ucesce sudjelovanja u Programu. Iako su uvjeti otkaza ucesca tj. raskida Ugovora regulirani samim Ugovorom koji ucesnik Programa potpisuje sa nasom Agencijom smatramo da i na ovom mjestu iznesemo te uvjete. Znaci, prilikom odustajanja od Programa razlikujemo slijedece situacije:
- u koliko do otkaza dodje u periodu po preuzimanju prijave nasa Agencija zadrzava do tada uplacenih US$ 100
- u koliko do otkaza dodje do 31.ozujka, a prije dobivanja  obitelji ili koledza, ucesnik Programa ima pravo na povrat kompletne uplate po odbivanju nasih troskova  od US$
200
-u koliko do otkaza dodje u periodu od 01. travnja do 30.lipnja, a prije dobivanja obitelji ili college ucesnik Programa ima pravo na povrat kompletne uplate po odbivanju nasih i troskova inozemnih partnera u iznosu od US$ 700
- u koliko do otkaza dodje u bilo kojem periodu, a po dobivanju obitelji ili college ucesnik Programa nema pravo na povrat sredstava, tj. zadrzava se kompletno uplaceni iznos
- u koliko do otkaza Programa dodje uslijed neishodjena vize, ucesnik ima pravo na cjelokupan, do tada uplaceni iznos, po odbijanju US$ 200
- u koliko do realizacije Programa ne dodje zbog ne nalazenja obitelji ili college od strane naseg partnera vraca se kompletno uplaceni iznos uz nadoknadu troskova s nase strane.
 
 
SPORTSKE STIPENDIJE - SAD
 
Ovaj Program nudi mogucnost mladim osobama da se ukljuce u nastavak skolovanja u SAD, a temeljem dobivene sportske stipendije.
Sportske stipendije moguce su za srednje skole (high scool) i za koledze i univerzitete (college, comunity college, junior college and university).
Uvjete koje svaki kandidat treba ispuniti veoma su jednostavni :  treba biti talentirani sportas i dobar ucenik.
Proces ukljucivanja vrlo je pojednostavljen, a sastoji se od ispunjavanja prijave od strane kandidata i nase obveze da tako popunjenu prijavu posaljemo na sto vise adresa u SAD.
Mi smo u direktnim kontaktima sa 2054 glavna trenera sa preko 3160 univerziteta i koledza u SAD. Sto direktno, a sto preko desetak fondacija u kontaktima smo i sa preko 15 000 skola u SAD.  Jasno je da mi nemamo mogucnost kandidatu garantirati sigurno dobivanje sportske stipendije, kao sto je sasvim sigurno da imamo mogucnost da sa sportskim talentom kandidata upoznamo vise desetina ljudi u SAD, a koji direktno odlucuju o istom.
Cijena nase  usluge je US$ 100 i uplacuje se odmah, a ostatak od US$ 900 po dobivanju stipendije.